Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Anja Paulus

HELSE FOR KROPP OG SJEL

Anja Paulus, hypnoterapi, hypnose, EFT, tapping, stressmestring, røykeslutt, snusslutt, søtsug

Stressmestring

Bedre selvbilde og selvfølelse

Kvitt deg med frykt, negative tanker, følelser og vaner

Røyke- og snusslutt, vektkontroll, fødselshypnose, smertehåndtering


Én til én-timer, videokonsultasjoner og kurs

Kvitt deg med negative tanker, følelser og frykt

Sliter du med
  • Tristhet, sinne, irritasjon?
  • Frykt og fobier?
  • Langvarig sorg?
  • Sjalusi?
  • Dårlig selvbilde og selvtillit?
  • Lav mestringsfølelse?
  • Mangel på motivasjon?

Det finnes hjelp å få.

Hypnoterapeut Ås, hypnoterapeut Ski, hypnoterapeut Nordre Follo, hypnoterapeut videosamtaler, hypnoterapeut videokonsultasjoner, kinesiolog Ås, kinesiolog Ski, kinesiolog Nordre Follo

Alle som har levd et liv, har - i tillegg til erfaring, kunnskap og personlig styrke - samlet negativ "ballast" i mer eller mindre alvorlig grad. Jeg antar at også du har hatt din andel av motgang, tunge og vonde opplevelser. Kanskje du har, i likhet med mange andre, følelsen av ikke å være god nok, og aldri å strekke helt til. Om du henger fast i fortidens negative opplevelser, tviler på dine egne evner, eller går stadig med sinne, angst, "tankekvern" eller bekymringer for framtiden, så står du deg selv i veien for ha det godt her og nå.

Vi tenker daglig 60.000-80.000 tanker.

Av disse er ca. 70% negative.

90% av tankene våre er repeterende.

Repeterende tanker, følelser og frykt skaper godt etablerte nervebaner og nettverk i hjernen – det vil si: du programmerer deg selv!

Hva slags tanker velger du?

"Positiv tenking" er ikke svaret på alle problemer.

Kanskje du har prøvd å stoppe de negative tankene dine ved å skyve dem bort, eller erstatte dem med positive. I akutte situasjoner kan dette være en hensiktsmessig måte å takle problemer på.

Over tid kan denne strategien dessverre fører til at du fortrenger det som er negativt, og samler det opp i et "mørkt hjørne" i hjernen din. Jeg liker å sammenligne dette mørke hjørnet med en trykkoker. For hver negativ tanke eller følelse stiger trykket. Du later som om alt var okay, og holder fasaden. Men en eller annen gang kommer eksplosjonen - og den kan i verste fall arte seg som ukontrollerbart sinne eller angstanfall. Hos andre slipper "dampen" ut i smådoser hele tiden, og viser seg som vedvarende depresjon eller irritasjon.

Derfor er det viktig å ta tak i negative tanker, og i de automatiske responsene de skaper i underbevisstheten, som for eksempel

:

- "Jeg er ikke god nok"

- "Jeg strekker ikke til"

- "Ingen liker meg"

- "Alle er mot meg"

- "Livet er ikke verdt å leve"

- "Dette er for vanskelig"

- "Jeg vil aldri kommer over dette"

- "Jeg hater..."

- "Jeg er livredd for..."

- "Jeg klarer ikke..."


I mine konsultasjoner vil du oppleve at det går an å kvitte seg med slike gamle "programmer", og bygge opp nye, positive tanker, følelser og trossystemer.

Hypnose

Hypnose gir deg på en behagelig måte direkte tilgang til underbevisstheten, slik at du ved hjelp av positive suggesjoner og visualiseringer kan omprogrammere negative tanker, følelser og frykt.

Regresjonsterapi

Regresjonsterapi er en reise tilbake til fortiden som fører deg til emosjonelt betydningsfulle hendelser, som har skapt varige følelses- og tankemønstre. I transe får ditt ubevisste sinn anledning til å bearbeide disse hendelsene.

EFT (Emotional Freedom Techniques)

EFT er mitt favorittverktøy for å nøytralisere negative tanker, følelser og frykt. Denne teknikken kan du enkelt lære å gjennomføre på egenhånd hjemme.

Kinesiologi

I kinesiologi finner vi ved hjelp av muskeltesting stress i kroppens energisystem, og måter å balansere dette stresset på. Dette hjelper deg å komme enklere tilbake til likevekt og flyt.

Psy-TaP

Psy-TaP er et unikt sett med løsningsorienterte teknikker som kan stoppe negative følelser ved å bryte reaksjonsmønstrene i hjernen din. Du vil lære noen av teknikkene av meg og få dem som hjemmeoppgaver. Dette vil gi deg kontroll over uønskede følelser.

OldPain2Go

OldPain2Go er i utgangspunktet en metode som er utviklet for å kvitte seg med gamle fysiske smerter. Den kan imidlertid også brukes mot mentale blokkeringer og emosjonelle smerter, og jeg implementerer den mer og mer i mine behandlinger.